BG

EN

Оценка на всички видове имущество

Нашата компания предлага широк спектър от услуги в областта на оценяването на имоти, нематериални активи, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост. Ако Ви предстои покупка, продажба на имот или се налага да обезпечите кредита си, ако имате правен или счетоводен казус, свързан с Ваш имот или друг актив, вижте всички видове оценки, които изработваме.

Оценки на жилищни имоти - апартаменти, къщи, вили и гаражи или паркоместа към тях

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Оценки на жилищни имоти - апартаменти, къщи, вили и гаражи или паркоместа към тях

Оценки на нежилищни имоти - офиси, магазини, търговски сгради, заведения, медицински центрове, складове, индустриални имоти

Оценка на незавършено строителство

Оценки на имоти, генериращи приход

Оценки на парцели - в регулация, извън регулация, с разрешение за строеж

Оценки на земеделски земи

Оценки на електроцентрали - Фотоволтаични електроцентрали, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, ветрогенератори, биомаса

Оценки на движимо имущество

Оценка на нематериални активи

Оценка на търговски предприятия

Оценка на наем

Изследване приложимост на проект

A

Как работим в Амрита

В офиса ни винаги ще получите професионално отношение и съвет относно Вашите индивидуални нужди. Екипът ни от експерти със солиден стаж в областта са винаги готови да съдействат в изясняването на Вашите въпроси, за да Ви предоставят релевантно решение.

Нашата компания е регулирана от RICS (Кралският институт на сертифицираните оценители), сертифицирана е от Камара на независимите оценители в България със сертификат рег. № 901700064, както и по ISO 9001:2015 с одобрена Система за Управление на Качеството. Членува в Камара на професионалните оценители. Във фирмата работят специалисти с международно признати сертификати – MRICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), REV (Recognised European Valuer), CFA (Chartered Financial Analyst)

M R

Факти & Числа

25

години в бизнеса

1

място в България по брой изготвени оценки

15

хиляди оценки на година

80

оценители в България

20

рамкови договори с банки

4

международно признати сертификати

I T A

Нашият екип

Вече 25 години Вашата удовлетвореност е нашата главната цел. Ще Ви осигурим професионално консултантско обслужване и конкретна обективна оценка на всички видове имущество. Залог за постигането на Вашата удовлетвореност е екипната ни работа с над 80 сертифицирани оценители партньори в цяла България, които на база натрупания богат опит и знания безпристрастно прилагат своите умения.

Нашите клиенти

25 години ние от "Консултантска къща Амрита" ООД работим по рамкови или индивидуални договори с държавни, финансови и общински институции, както и с корпоративни клиенти и частни лица.

Проект BG16RFOP002-2.089-1257-С01 на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, с начална дата 30.08.2021 и крайна дата 30.11.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.