BG

EN

Нашите клиенти

25 години ние от "Консултантска къща Амрита" ООД работим по рамкови или индивидуални договори с държавни, финансови и общински институции, както и с корпоративни клиенти и частни лица.

Клиенти - институции

По-основни договори с държавни и други публични институции са:

Други клиенти

Клиенти, които ни се довериха: