BG

EN

Нашият екип

Вече 25 години Вашата удовлетвореност е нашата главната цел. Ще Ви осигурим професионално консултантско обслужване и конкретна обективна оценка на всички видове имущество. Залог за постигането на Вашата удовлетвореност е екипната ни работа с над 80 сертифицирани оценители партньори в цяла България, които на база натрупания богат опит и знания безпристрастно прилагат своите умения.

Предимствата ни

Професионализъм

Отнасяме се с високо професионално ниво на обслужване към всеки клиент.

Експерти с богат опит

Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които постоянно обогатяват знанията си в сферата по време на специализирани семинари.

Кратки срокове

Работим в кратки срокове, стриктно спазвани от експертите и партньорите ни в цялата национална мрежа.

Гъвкава ценова политика

Получавате ориентировъчна експресна оценка или консултация, в случай че сте във временно финансово затруднение.

Своевременно информиране по време на процеса

Ако още в началния стадий по събирането и анализа на наличната информация се изясни, че крайният резултат за стойността се различава значително от очаквания от Вас, ние Ви информираме и прекъсваме работата.

Безпристрастност

Цените на услугите ни се определят единствено от сложността на процеса по оценяването на имуществото.

Конфиденциалност

Всяка предоставена от Вас информация преди и по време на изпълнение на оценките е от конфиденциален характер и се съхранява като такава дори след завършването на оценяването.

Широкообхватна дейност

Специализирани сме в оценяването на всички видове активи.

Гаранция за извършената работа

Гарантираме за извършената работа със стотиците си клиенти, за които продължаваме да работим.

Международно признати сертификати

Във фирмата работят специалисти с международно признати сертификати – MRICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), REV (Recognised European Valuer), CFA (Chartered Financial Analyst)