BG

EN

Изследване приложимост на проект

Често пъти при започващи да се изграждат или при незавършени обекти инвеститорите се интересуват от стойността на инвестицията, стойността на бъдещата сграда и съответно възвръщаемостта на тази инвестиция. Ние правим задълбочено проучване на пазара, което включва - Анализ на местоположението - Анализ на пазара на подобен вид сгради в района - наемни нива и пазарни цени на подобен вид завършени сгради - Определяне на стойността на сградата в състоянието към настоящия момент - Анализ на необходимите разходи за въвеждане в експлоатация при два варианта: 1)на шпакловка и замазка и 2)при 100% изпълнени довършителни работи при луксозно изпълнение - Определяне стойността на сградата при въвеждане в експлоатация при два варианта: 1)на шпакловка и замазка и 2)при 100% изпълнени довършителни работи при луксозно изпълнение - Определяне на наемни нива на обектите в предвидената за изграждане сграда, % на запълняемост - Определяне нормата на възвръщаемост на инвестицията

За да се запознаете по-детайлно с услугите на нашата компания, за да се възползвате от всякакви видове услуги в областта на оценяването, можете да се свържете с нас, използвайки за контакти. Звъннете, ние ще ви помогнем.